اعتیاد ، درمان ، راه کارهای مناسب

اعتیاد چیست؟

طرح درمان

طرح درمان


براساس شناختی که از معتاد و بیماری اعتیاد به دست آورده ایم می دانیم که:

- احتمالا کودکی معتاد در فضایی ناایمن و یا سرکوب گر به سر امده و خود اتکایی و

خودگرانی معتاد اسیب دیده است.عواقب این دلبستگی ناایمن احساس شرم و گناه است.

برای روبرو شدن با این حالت به شرایط زیر نیازمندیم:

1.رویکرد همدلانه(اونو بفهم و...)

2.پذیرش بی قید و شرط(خیلی مشکله)

3.توصیف رفتارو نه تهاجم به شخصیت معتاد.

- معتاد هم مثل هر ادم دیگری می خواهد به خودش و زندگی اش و عمر رفته اش معنا

بدهد. بنابراین باورهای خود را ولو غلط حفظ میکند تا یکپارچگی شخصیت اش حفظ

شود.او باورهایش را نگه میدارد تا از خودش دفاع کند.

به او کمک میکند تا باورهای غلط را NAو AAو CMA جلسات خود یاری مثل:

 فرو بریزدو طرح های نو در ذهن خود بیافریند.

- برخی اختلال شخصیت های رایج در میان بیماران اعتیاد عبارتند از:

ضد اجتماعی ،دوقطبی، اسکیزوئید،خود شیفته ووابسته و....در تمام این موارد ارتباط

مشکل دارد .اموزش و تمرین مهارت ارتباط(کلامی و غیر کلامی)بخش مهمی از درمان است.

- درا ثر بارها ترک- لغزش وعدم پایبندی معتاد به قولهایش، خانواده (و نیز معتاد)دچار

 درماندگی اموخته می شود که منجر به نوعی دوسوگرایی(ابهام در تصمیم گیری)میشود:

معتاد:میتوانم، نمی توانم .پاک می مانم، پاک نمی مانم........

خانواده:بمانیم، برویم/ادامه بدهم ادامه ندهم/راهش بدهم، راهش ندهم....

در این بخش مشکل را به مسئله تبدیل و اموزش تصمیم گیری را تمرین می کنیم.

ایجادفضای امن و امید و کاهش سطح تنش در اولویت است.

- هیچ تغییری بدون استقرار گفتگوی درونی پایدار نمی شود. کما اینکه همین گفتگوی

 درونی منفی دال بر بی ارزشی و پوچ بودن فرد و زندگی به تداوم اعتیاد کمک کرده است

 .در این قسمت گفتگوی درونی معتاد به کمک جملات تاکیدی و تقویت مثبت توسط

درمانگر و یا دوستان بهبودی (در جلسات خود یاری)منتقل می شود.در فضای همدلی فارغ

ا زقضاوت یک معتاد با مشاهده معتاد دیگر شروع به فرا گیری و استقرار گفتگوی درونی

 سازنده می کند.

مثال:

اون تونست-من هم میتونم           بایه کم صبر همه چیز درست میشه

فقط واسه امروز وظایفتو انجام بده....

- پیش گویی کام بخش به شکل باورهای ناکارامد و حرکت در همان مسیر.

مثال:هیچ کس منو دوست نداره-من ارزش زندگی رو ندارم-به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد-

همه دزدن-مواد مخدر ترخیصی نداره مرخصی نداره-شیشه اعتیاد نداره-شیشه ترک نداره

در این موارد باید مثل مورد قبل برونسازی کرد:توهمین حالا به من اعتماد

 کردی؟درسته؟باور ها قدیمی که سست شود معتاد به دنبال باورهای جدید می رود.اگر

 باورها دستخوش تغییر اساسی نشود مشکلات بیشتر می شود

- پذیرش نامشروط در فضای همدلانه، صمیمی، صادق، خودافشایی در صورت نیاز، اینجا

 و اینک، رابطه من - تو و دوری از قضاوت پیشداورانه.

این نکات جزومبانی درمان" راجرز" پیشگام همدلی در درمان است که بویژه در اعتیاد

بسیار کارامد می باشد.

                                                                                                    قابل توجه "من" به عنوان درمانگر در خانواده اعتیاد

 

انچه درمانگر باید رعایت کند:

1.بیماری اعتیاد، معتاد و خانواده اعتیاد را بشناسد و بتواند فارغ از قضاوت و پیشداوری

در فضای همدلی با معتاد رابطه موثر" انگیزشی"برقرار کند.

2.به خود پنداره ترد و شکننده معتاد بویژه اگر نشانه های اختلال شخصیت  را داشت، با

 یک مواجهه نا بهنگام حمله نکند (به اصطلاح سعی در غیرتی کدن معتاد ننمایید)

3.گفتگوی صادقانه و خودافشایی  مناسب در فضای صمیمی می تواند نقطه شروع خوبی

برای درمان باشد

4.درمانجو یک روبوت خطا کار نیست که باانبوه تکالیف تمرینی- توصیفی اصلاح

شود.معتاد یک موجود پویا، زنده و دارای بخشهای اسیب دیده و سالم است درست مثل

 درمانگر.

5.مراجع در اغاز بهبودی خود انگیختگی، خود اتکایی و خود کارامدی ضیعیفی دارد.او

 اسیر الگوهای ارتباطی غلط، باورهای مرکزی ناکارامد و فشار شرایط است. اورا در

 فضای همدلی، صمیمیت، فارغ از قضاوت و مواجهه شدید همراهی کنید.

6.هرگز درمانجو را خجالت زده نکنید(نور افکن افشاگری خاموش)

7.سعی در پنهان کردن احساسات خود نداشته باشید که معتاد به سرعت می فهمد، و درمان

 با مانع مواجه می شود.

8.از تجربه بصیرت های کوچک(اه)در فرایند درمان استفاده کنید

اه.......جالبه....نمیدونستم......راست میگی......من هم احساس تو رو داشتم....جدی

9.هرگونه حمله به مقاومت و دفاع های ناکارامدمعتادباعث تقویت مقاومت و دفاع بیشتر می

 شود. حمله ممنوع -  همدلی ازاد

10.زندگی بی مهابا:تا می توانی زندگی کن.معتاد اماده است تا به سراغ رفتارهای تکانشی،

 اجتناب، انزوا و بدبینی برود و انها را حفاظ خود کند تا از باورهای غلط خود دفاع کند. به

 سرعت اورا به سمت زندگی سوق دهید:از شستن لباس و جوراب تا تهیه غذا وخلاصه

هرکاری که ذهن را از|پریشانی باز دارد.زندگی کن و کمک کن تا دیگران هم زندگی کنند

دستهای مشغول بهتر از فک های حراف در بهبودی اثر می گذارد.

تکالیف شناختی

1.کارت معتاد شامل:خود گویی مثبت مثل من کامل نیستم و کامل نمی شدم/خودت را بابدی

 ها و خوبی هایت بپذیر/من دوست ابدی  خودم خواهم ماند

2.شرکت در جلسات خود یاری و مشاوره و درمان

3.ار یک برن و نوازش

ایا امروز به خودم سلام کردم؟

ایا امروز با خودم و همسرم و بچه ام صحبت کردم؟

3.اهمیت گفتگوی درونی سازنده (انگیزه مثبت) :اون تونسته منم میتونم/تا حالا پیشرفت

 خوبی داشته ام../دمت گرم/تو میتونی

4.خودگویی و کاهش احساس گناه

من کاملا انسانم، هرانسان اشتباه می کند من هم اشتباه می کنم

من عذر خواهی کردم. او مرا بخشید. من خودم را می بخشم

او مرا پذیرفت. من نیز خودم را می پذیرم

5. یا فتن ذخایر عاطفی سالم معتاد (انگیزشی)و کشف پتا نسیل های بلا استفاده در جهت

تقویت تمایل بیمار برای پاک ماندن:گفتی جوو نیات عاشقم شدی...تعریف کن.زبون المانی

 هم بلدی!پایه یک داری!هنوزم هفته ای دو بار میری کوه.

6. یافتن سازگاری های اخلاق در زندگی اعتیادی

1*چه جوری تا حالا مشکلات مالی ات رو مدیریت کردی؟

2* بااین همه اعتیاد هیچ وقت بد حسابی نکردی ؟

3* با بی پولی چه جوری کنار اومدی ؟

4* بچه هات تو دانشگاه اول شدن؟

5*هیچ وقت کارت رو ول نکردی ؟

تکنیک های گشتالتی

1.موضوع:تمرین بیان احساس در لحظه:خوشحالی،سردته

2.اموزش مفهوم من(مسئولیت سازی در مقابل مسئولیت زدایی)

من بیماری اعتیاد دارم.

من به دنبال بهبودی می روم.

3.تکا لیف رفتاری اینجا و اینک:توجه به اعضای بدن و تمرکز در حالت ارام تنی

4.بیان تر س ها:می ترسم پسرم معتاد شود، می ترسم شیشه بکشم، می ترسم ترک کنم بمیرم .

5.شگفت زده کردن  معتاد:جدی، ای ول(مقابله با احساس درماندگی اموخته و تقویت من

 بیمار و دیگر قسمتهای سالم مانده قابل تقویت)

6.تکلیفهای مبتنی بر احساس مثبت- لذت های  کوچک (گشاینده پنجره های احساسی)

شعر، موسیقی، نقاشی، تئاتر

کوزه، سفال، شطرنج، جدول، منچ

7.اموزش نوازش: نگاه در اینه و تشکر از خود، محبت و نوازش با نگاه، با دست با لمس

8.نامه نگاری و تخلیه هیجان: خودت به هر که دلت می خواهد بعد از بین ببر

9.شناسیایی نقاط داغ عاطفی- هیجان در خود پندار ه ضعیف معتاد که باعث رفتارهای

تکانشی منجر به لغزش می شود(ازبابا م خیلی بدم میاد....از خودم وقتی یاد گذشته ام می

افتم حسابی بدم میاد)

نقطه داغ می تواند جز نقاط "گیر" باشد

10.نقطه "گیر" :مرتب در همان مقطع لغزش می کند. چرا؟

11.بررسی ارتباط: کدام رابطه غلط زیر را دارید:

1*سکوت:بدترین ورایج ترین رابطه مخرب غیر کلامی.

2*اصوات توهین و پچ پچ(پیف اه اه....)

3*چشم غره، نگاه از سر ترحم، نگاه بغض الود، غیض الود.

4*لب گزیدن وحرکات تنبیهی صورت(لب و ابروو دندان گزیدن)

5*اخم،ترشرویی ،انتقال احساسات منفی.

12.تمرینات حضور در لحظه باارام تنی ،صدای تنفس خود را حس کردن، ضربان قلب خود

 را حس کردن، انگشت کوچک پای چپ و....

13.جملات تاکیدی (خود گویی سازنده):

ما واقعیت را تغییر نمی دهیم تجربه خودرا ازواقعیت تغییر می دهیم.

 

انی میشویم که هستیم-و اعتیاد انرا نابود کرده- نه انکه قرار است بشویم.

بی انکه تلاش شدیدی برای تغییر شرایط انجام می دهیم، تغییر ایجاد می شود. من به زندگی

 ام ادامه می دهم(زندگی.... زندگی)

ترس ها، ارزوها و نگرانی ها بخشی از سفر است،انها را می پذیرم

14.کاهش احساس گناه ناشی از اعتیاد یا رفتار اشتباه علیرغم رفع ان

1*خودگویی مثبت:تحسین خود و دیگران، دوست داشتن خود:تو امروز پاکی، تو دیگر

 خسارت نمی زنی،تو زن و بچه ات را دوست داری.

2*پذیرش نامشروط خود:خوب یابد توتا اخر با منی ناصر،واسه دوست داشتن خودم

شرط نمی ذارم تا بدون شرط بتونم دوستانم رو دوست داشته باشم ،همونجور که هستن. نه

اونجور که من میخوام.

من گاهی خوب، گاهی بد، گاهی متوسط وگاهی عالی هستم. من در همه حالات خودم را

دوست دارم.

من همیشه بهترین دوست خودم خواهم ماند.

گذشته من جالب نیست اما نبخشیدن خودم کمکی به من نمی کند.من کاملا انسانم و هرگز

 انسان کاملی نمی شوم.

من یک راننده خوب،پدر متوسط، کاسب ضعیف، فرزند عالی و همسر نه چندان خوبی

 هستم . من مجموعه همه اینها هستم.

نکته:برای پذیرش نا مشروطدیگران در تمام موارد بالا میتوانید به جا ی من از "او" و یا

 اسم فرد مورد نظر استفاده کنید. انوقت شاید دیدگاهتان فرق کند.

15.تشکیل حلقه حمایتی شامل:

1*حمایت از خود، بهترین روش شامل خود گویی مثبت، تحسین خود، احترام به خود

2*حامی بهبودمثل؟؟؟؟؟؟؟....

3*مشاور و درمانگر

4*حلقه حمایتی دوستان و خانواده

16.تماسهای چشمی را به حداکثر برسانیم وبخصوص اگرتلفن ، مبایل و اس ام اس مانع از

 تماس های مستقیم است انها را کاهش دهیم.

17.تقویت کودک درون و خلاقیت و نیز نوازش ومحبت با خود را تمرین کنیم با:

 گل،خاک، سفال، کوزه، اب ،نقاشی، نوشتن و خواندن، ابی اسمان و نیلی کوه، افتاب و ابر

 ،رنگ و صدا ،تمرین خلاقانه تقویت مثبت....به ورجه وورجه های کودک درونمان پاسخ

 دهیم.

18.به دنبال معنا در رنج اعتیاد و بهبودی

به رنج هایت معنا بده تا شگوه زندگی را هر لحظه احساس کنی

1*گروهای خود یاری مثل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.برای این کار عالی است به شرطی که برای

 بهبودی شخصی است طرحی داشته باشی...

2*رنج و شفا دو بال بهبودی اند. وقتی دلیلی برای زندگی داری هر رنجی رنج با معنا است.

 انتخاب با توست .

19. روشهایی برارتعالی رنج

1*هی مشکل منتظرت بودم چرا دیر کردی

2*به درستیکه صبح نزدیک است

3*من درد می کشم پس هستم

4*وقتی قفلی هست حتما کلید هم هست

5*دردها تمام شد. زنده باد درد

20.دعابرای خلاصی از ترس و کینه نفرت وخشم و ایجاد عشق امیدو محبت.حتما به ان نیاز خواهیم داشت

امروز برای 10 نفر که از انها بدم می اید دعا می کنم. نگویید از هیچ کس بدم نمی اید که

 های های می خندم،( دوباره و دوباره مهارت خود اگاهی کار کنید).

امروز برای نفر که از انها خوشم می اید دعا می کنم.

امروز برای ارامش ...

امروز برای صبر....

امیروز برای محبت....

امروز برای امید.....

21.نوعدوستی و تقویت همدلی

برای تقویت مسئولیت اجتماعی خود و احساس ارزشمندی و مفید بودن نیاز به نوعدوستی دارید.

 مثال:

1*رعایت پاگیزگی محیط زیست و کمک به ان.

2*رعایت حقوق دیگران در سائل مختلف مثل رانندگی، اپارتمان نشینی،....

3*کمک به دیگران فرزند عالی همسر نه چندان خوبی هستم .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فشارهای روانی همیشه هست ، راه های مقابله را بیاموز
شکست خورده کسی است که هرگز تلاش نمی کند، من که تلاش کرده ام حتی اگر در ظاهر موفق نشوم پیروزم باز هم ...
بپذیر که کامل نیستی تا با اشتباهاتت پی ببری
بزرگترین هدف در مسیر بهبودی از اعتیاد در حرکت است ، هرگز از تغییر دست برندار
اعتیاد فقط درد مشترک نیست،راز مشترک نیز هست.
از رنج گریزی نیست، آغوش بگشا و بگو که منتظرش هستی
آیا تو نیز می اندیشی معتاد کسی است که بیشتر و بدتر از تو مصرف می کند؟ دوباره بیاندیش
Prev

فشارهای روانی همیشه هست ، راه های مقابله را بیاموز

شکست خورده کسی است که هرگز تلاش نمی کند، من که تلاش کرده ام حتی اگر در ظاهر موفق نشوم پیروزم باز هم ...

بپذیر که کامل نیستی تا با اشتباهاتت پی ببری

بزرگترین هدف در مسیر بهبودی از اعتیاد در حرکت است ، هرگز از تغییر دست برندار

اعتیاد فقط درد مشترک نیست،راز مشترک نیز هست.

از رنج گریزی نیست، آغوش بگشا و بگو که منتظرش هستی

آیا تو نیز می اندیشی معتاد کسی است که بیشتر و بدتر از تو مصرف می کند؟ دوباره بیاندیش

Next

طرح درمان خانواده محور

کودکان در خانواده

اعتیادآورها

اعتیاد بیماری خانواده

شما اينجا هستيد:خانه فصول اعتیاد